Sempozyum Programı

Sempozyum Programı

Sempozyum Programı

27 NİSAN 2018 - CUMA

08:30 – 09:30

Kayıt

09:30 – 10:00

Açılış Konuşmaları

10:00 – 10:45

 

Prof. Dr. Tracy Bowell

 

“Tek silahımız hakikat: kritik düşünme ve hakikat sonrası”

10:45 - 11:00

Kahve Arası

11: 00 – 11:45

 

Dr. Tekamül Büber

 

“Karar verme sürecinde mantıksal-matematiksel düşünme ve uygulamalar”

 

11:45 – 12:00

Sempozyum Fotoğrafı ve Kahve Arası

12:00 – 13:00

Öğle Yemeği

14:00 – 15:15

Paralel Oturumlar

15:15 – 15:30

Kahve Arası

15:30 – 16:15

 

Assoc. Prof. Dr. AyhanÇitil

 

“Eleştirel düşünme ve akademide kendini gerçekleştirme süreci”

 

16:15 – 16:30

Kahve Arası

16:30 - 17:45

Paralel Oturumlar

17:45 – 18:00

Kahve Arası

18:00 – 19:00

Paralel Oturumlar

19:00-19:15

Sempozyum Kapanış ve Değerlendirme

19:15-21:00

Gala Yemeği

Profesörler Evi - İstanbul Üniversitesi

 

 

April 27

1. Session

14:00 - 15:15

Salon A

Paper Title

Authors

Chairman

Dr. Merih Bektaş Fidan

The importance of Turkey for the West and the Ummah

Jafer H. Qureshi, Merih Bektaş Fidan

 

Change in Medical Science: An Analytic Comment on The Model of Efficacy of Radiotherapy in Rectal Cancer Treatment and Clinicians’ and Patients’ Perceptions of Cure

Mustafa Öncel and Bünyamin Kaplan

Eleştirel Düşünme ve Duygusal Zeka Kapsamında Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki Önceliklerin Analitik Ağ Süreci Yöntemi İle Belirlenmesi

Sertaç Ercan, Furkan Göktaş

 

 

 

Ruh sağlığı alanında sosyal adalet algısı: İngiltere Örneği

Merih Bektaş Fidan

 

 

 

April 27

1. Session

14:00 - 15:15

Salon B

Paper Title

Authors

Chairman

Prof. Dr. CelalTürer

KAD Nasıl Bir Faaliyettir?

Celal Türer

Kritik Analitik Düşünme ile Toplu Taşıma Seçim Süreci

Özlem Battal

Postmodern Toplumun Artan Narsisist Yapısının Kritik Analitik Du¨s¸u¨nce Perspektifinden I·ncelemesi

Faruk Sarı

Blurred Boundaries in Critical Thinking: an analysis on Diyarbakır, Sur

Ebru Tekin Bilbil

 

 

15:15 – 15:30       Coffee Break

 

Keynote Speaker

15:30 – 16:15

 

Assoc. Prof. Dr. Ayhan Çitil

 

“Eleştirel düşünme ve akademide kendini gerçekleştirme süreci”

 

 

16:15 – 16:30       Coffee Break

 

 

April 27

2. Session

16:30 - 17:45

Salon A

Paper Title

Authors

Chairman

Dr. Murat Ayar

Değişen Yeni Eğitim-Öğretim Müfredatındaki ‘Eleştirel Düşünme Becerileri’ Merkezli Kazanımlar

Murat Ayar

Psikiyatri Hemşirelerinde Eleştirel Düşünce

Fatma Feray Selvi, Mehmet İshak Mazı and Hatice Gunaydin

The effects of Critical and Analytical Thinking on the Design of Mechatronic Systems

Gökhan Atali,DurmuşKarayel,Sinan Serdar Özkan,RecepKiliç

Eleştirel Düşünme Hayat Kurtarır: Hemşirelik Eğitiminde Durum

Dilek Büyükkaya Besen

 

 

April 27

2. Session

16:30 - 17:45

Salon B

Paper Title

Authors

Chairman

Dr. Hanifi Parlar

According To School Administrators Contribution Of Critical Thinking To School Culture

Abdullah Balıkçı

Examination of pre-service teachers critical thinking dispositions research in Turkey

Ramazan Cansoy,Hani·fi· Parlar

Nitelaraştırmalarvedüşünümsellik: Birkritikanalitikdüşünmepratiği

Merih Bektaş Fidan

Practices Of Critical Thinking Of School Administrators

Hani·fi· Parlar, Abdullah Balıkçı

 

 

 

17:45 – 18:00       Coffee Break

April27

3. Session

18:00 - 19:00

Salon A

Paper Title

Authors

Chairman

Dr. Ali Öztürk

Eleştirel Düşüncenin Klasik Mantıktaki Temelleri: Beş SanatÜzerine Bir Değerlendirme

Sinan Yılmaz

 

İmajoloji Disiplini Bağlamında Meta-Epistemolojik (Arizi-Külli-Usul) Kritik Modeli ve Batı-imgeci Metodolojinin Çıkmazı

Ali Öztürk

Üç Önemli Şahsiyetle Kritik Analitik Düşünme ( Hz.Ali, Ataullah-ı İskenderani , Ahmet Cevdet Paşa )

Kemal Yavuz Ataman, Süleyman Yaşar,Ömercan Baş

Sosyal Hayatta Kardeşlik ve Kritik-Analitik Düşüncenin bir Timsali: Ebü’l Hüseyinen-Nuri

Adnan Cora

 

April27

3. Session

18:00 - 19:00

Salon B

Paper Title

Authors

Chairman

Dr. Hacı Mehmet Alağaş

Ana Haber BültenlerindeYayınlanacak Haberlerin Seçimi İçin Kriterlerin ve Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi

Hacı Mehmet Alağaş, Ömer Selman Mermi, Şafak Kızıltaş, Tamer Eren and Özgür Selvi

Medyanin Dördüncü Kuvvet Olduğu İddiasina Eleştirel Bir Bakiş

Çiğdem Tosun

Medyada Haber KavramınınKullanılışı

Yusuf Çiftçi

Dizilerin Toplumsal Yapıya Uygunluk Kriterlerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi ve Ağırlıklandırılması

Hacı Mehmet Alağaş, Berna Esma Toplu, FatmaYurdakul and Tamer Eren

 

19:15 – 21:00

 

Gala Dinner

Profesörler Evi - İstanbul Üniversitesi