Amaç&Kapsam

Amaç&Kapsam

Sempozyumun iki temel amacı vardır. Bunlardan ilki kritik (ve) analitik düşünmenin anlaşılmasına, yaygınlaşmasına ve sistematiğinin oluşmasına katkıda bulunmak, diğeri ise bireylerin düşünme becerilerini kritik analitik düşünme seviyesine taşımaları konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bu iki temel amaca hizmet etmek için, sempozyumun;

  •         Kritik ve/veya analitik düşünme alanında çalışmalar yapan bilim insanları, akademisyenleri ve ilgilileri bir araya getirmek,
  •         Kritik analitik düşünme literatürünü zenginleştirici çalışmalara katkıda bulunmak,
  •         Sempozyum çıktılarını bilim çevreleri ve tüm ilgililerle paylaşarak geribildirimler elde etmek gibi ciddi amaçları vardır.

 

Neden kritik analitik düşünme?

  •    Kritik analitik düşünme gerek bireylerin hayati kararlar alma ve gelecek planları yapma noktasında, gerekse sağduyu sahibi, aklıselim düşünen, vicdanlı bir toplum inşa etmede başvurulacak bir düşünmedir.
  •        Kritik analitik düşünme bireyin aklını doğru ve zekice kullanması noktasında en etkili araçtır. Makul ve mantıklı düşünen bir birey, duyguların önyargılar kadar insanı yanıltacağını, haksız durumlarda bile insanı haklı gibi davranması konusunda ısrarcı olacağını bilir ve bu yüzden bir yandan vicdanın sesine kulak verirken diğer yandan ilmin yön ve yol göstericiliğine ihtiyaç duyar. Bu bağlamda, kritik analitik düşünme aklını kullanma noktasında iyi bir pusula, vicdanın sesini dinlemede iyi bir rehber, kaybolan yönü bulmada en güncel navigasyon olma özelliğine sahiptir.
  •     Kritik analitik düşünme milyonlarca takipçiye ulaşan sosyal medyanın neler yapacağı, takipçilerini topluca nereye taşıyacağı konusunda uyanık olmayı sağlayan düşünmedir.
  •          Kritik analitik düşünme, benzermiş gibi duran iki şey arasındaki farkı görebilen düşünmedir.
  •      Kritik analitik düşünme bireylerin hayat anlayışında, yaşam tarzında, olaylara bakış açılarında, değişim ve dönüşümünde ihtiyaç duyduğu düşünmedir.
  •        Kritik analitik düşünme bireylere tek yönlü değil çok yönlü düşünmenin kapısını açan, altından ne çıkacak korkusu olmadan örtüyü kaldıran, büyük resmi görmeyi engelleyen perdeleri aralayan düşünmedir.