Amaç&Kapsam

Amaç&Kapsam

Sempozyum, kritik ve analitik düşünmenin anlaşılması, yaygınlaştırılması ve sistematiğinin oluşturulmasına katkıda bulunmayı ve sonuçları bilimsel veriler ışığında, bilim çevreleri ve tüm ilgililerle paylaşmayı hedeflemektedir.

Kritik ve analitik düşünme; yargı ve eylemlerimizi etkileyen düşünme yapımızın gözden geçirilmesine, çabuk etkilenen, yüzeysel, sıradan olabilen mevcut yapısından çıkarılıp, derinlikli, çok yönlü ve sistemli bir hale getirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Kritik ve analitik düşünen insanlar bir konuyu her yönüyle ele alır ve o konuda tam bir farkındalığa erişirler. İç veya dış etkenlerin olası yanlış yönlendirmelerini fark ederler. Doğruyla yanlışı, gerçek ile sahteyi ayırt ederler. Gerekli ve doğru bilgileri edinerek konu hakkında kararlara ulaşabilirler. Kritik ve analitik düşünme ile her açıdan farkındalıklı bir hayat kazanılırken ona uygun dönüşüm sağlanır. Sempozyum konu başlıkları ile kritik ve analitik düşünme perspektifinden hayata ayna tutmak, kritik ve analitik düşünmenin hayatın içindeki izdüşümlerini göstermek amaçlanmaktadır.

II.Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu, aynı zamanda kritik ve analitik düşünme çerçevesinde çalışmalar yapan paydaşların bir araya gelmesini; birlikteliklerin pekişmesini; kritik ve analitik düşünme literatürünü zenginleştirici çalışmaların hız kazanmasını ve bu literatüre katkı sağlayacak şekilde sempozyum sonuçlarının bilim çevreleri ve tüm ilgililerle paylaşılmasını hedeflemektedir. 

Bu sempozyumun, kritik ve analitik düşünme sistemini hayat tarzı haline getirerek, sağlıklı düşünme metodu (becerileri)  geliştirip, bu doğrultuda kararlar alabilen, her türlü iç ve dış etkilere rağmen evrensel değerler ışığında, bilinçli ve nitelikli hayat sürme çabasında olan bir toplum inşasına katkıda bulunacağını umuyoruz.