Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 4-5 Ara 2021

ISCAT2021
3. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu

Canlı Yayın
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 4-5 Ara 2021

ISCAT2021
3. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu

Canlı Yayın
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 4-5 Ara 2021

ISCAT2021
3. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu

Canlı Yayın

ISCAT2021

İlki 2015 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Kritik Analitik Düşünme Sempozyumu’nun üçüncüsü bu yıl Aralık ayında gerçekleştirilecektir. Akademik Platform tarafından organize edilen sempozyumlar her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite/üniversitelerle birlikte gerçekleştirilmektedir. ISCAT 2021’in bu sempozyumdaki paydaşları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’dir.

ISCAT, her biri ayrı birer düşünme yöntemi olan kritik düşünme ve analitik düşünmenin birlikte yeni ve daha güçlü bir düşünme yöntemine/sistemine dönüştürülmesi bakımından önemli bir misyon üstlenmiştir.

Geçmiş sempozyumlardan elde edilen geribildirimler bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Zira son yıllarda özellikle iş dünyasının analitik düşünebilen, eleştiren ve eleştiriye açık, özgüveni yüksek, inisiyatif alabilen, iletişim becerisi yüksek vs. şeklinde vasıflandırdığı birey arayışları başta akademi ve eğitim camiası olmak üzere birçok kurum ve kuruluşu harekete geçirmiştir. Birçok üniversitede analitik ve/veya kritik düşünmeyle ilgili dersler müfredata konulmuş, bilimsel makale ve kitapların sayılarında ciddi artışlar olmuştur. Bu noktada, yapmış olduğumuz sempozyumlar kayda değer, önemli itici güç olmuştur.

Pandemi süreci ve buna bağlı olarak seyahat zorluklarının sona ereceği umuduyla, daha önce yapılması planlanan sempozyum önce Aralık ayına ertelenmiş, fakat şartların beklenen düzeyde normalleşmemesi üzerine çevrimiçi (sanal ortamda) yapılmasına karar verilmiştir. Pandemi kaynaklı belirsizlikler nedeniyle diğer sempozyumlardan farklı olarak bazı değişiklikler söz konusu olmuştur. Konu başlıkları tekrar gözden geçirilmiş, sempozyum programı katılımcılar bağlamında olabildiğince sade ve sınırlı tutulmuştur.

Benzerleri dünyanın çeşitli yerlerinde daha sık yapılan bu sempozyum, bilim insanlarını, akademisyenleri, uzmanları, bürokratları, kurumları, öğrencileri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşları gibi geniş bir kitleyi bir araya getirmekte, bilgi, düşünce ve tecrübe paylaşımı için uygun ortam oluşturmaktadır.

Sizleri, sağlıklı bireyler ve sağduyulu toplumların inşasında oldukça önemli olduğuna inandığımız kritik analitik düşünmenin geniş bir çerçevede ele alınacağı bu sempozyuma davet ediyor, sağlık ve esenlik diliyoruz. 

 

Sempozyumda sunum için İngilizce ve Türkçe bildiriler kabul edilmektedir. Bildiri gönderimleri maksimum 10 sayfa ile sınırlıdır. Lütfen bildiri fromat sayfasını ziyaret ediniz.

Alanında uzman kişilerin davetli konuşmacı olarak katılacağı sempozyumumuza siz değerli araştırmacıları bekleriz.